Materiały budowlane

Gips budowlany STABILL

Gips budowlany STABILL Image
Gips Budowlany, inaczej pół wodny siarczan wapnia o wzorze chemicznym – CaSO4×1/2H2O,
jest  uzyskiwany  w  procesie  wyprażania  Rea-gipsu  powstałego  w  trakcie  odsiarczania  spalin.
Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Powstały produkt jest dodatkowo poddawany in-
nym procesom technologicznym, które uszlachetniają wyrób. Do zalet możemy zaliczyć wysoki
współczynnik białości , czystość produktu i stałe uziarnienie. Sposób w jaki gips jest wytwarzany,
powoduje iż jest w on pełni  ekologicznym produktem, przyjaznym dla środowiska, szybko-
sprawnym i łatwym w użyciu spoiwem gipsowym.
Category:
Kleje, Tynki , Zaprawy

Gips budowlany STABILL

Gips budowlany STABILL Image
Gips Budowlany, inaczej pół wodny siarczan wapnia o wzorze chemicznym – CaSO4×1/2H2O,
jest  uzyskiwany  w  procesie  wyprażania  Rea-gipsu  powstałego  w  trakcie  odsiarczania  spalin.
Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Powstały produkt jest dodatkowo poddawany in-
nym procesom technologicznym, które uszlachetniają wyrób. Do zalet możemy zaliczyć wysoki
współczynnik białości , czystość produktu i stałe uziarnienie. Sposób w jaki gips jest wytwarzany,
powoduje iż jest w on pełni  ekologicznym produktem, przyjaznym dla środowiska, szybko-
sprawnym i łatwym w użyciu spoiwem gipsowym.